Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest Societas Humboldtiana Polonorum. Towarzystwo Naukowe z siedzibą przy ul. Św. Marcin 90, 61-809 Poznań.
Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zgłoszenia chęci uczestnictwa w 11. Kongresie SHP, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności, której treść dostępna jest tutaj. Dane osobowe podane przez Państwa będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu organizacji 11. Kongresu SHP.