Imię i nazwisko *

Adres email *

Tytuł/stopień naukowy *

Dyscyplina naukowa *

Miejsce pracy *

Zakwaterowanie

Zaznacz dni, w których chcesz mieć zapewniony nocleg w hotelu (Focus lub Ibis).
Wysokość opłaty za uczestnictwo w całym kongresie wynosi 400 zł. W opłatę wliczony jest koszt noclegu w hotelu. W przypadku skrócenia pobytu do dwóch dni opłata za uczestnictwo wynosi 250 zł.

W przypadku wcześniejszego dokonania opłaty w wyższej kwocie różnica zostanie zwrócona.

Czy zamierzasz przyjechać z osobą towarzyszącą? *

Opłata za osobę towarzyszącą wynosi 200 zł. W przypadku skrócenia pobytu do dwóch dni opłata za osobę towarzyszącą wynosi 100 zł.

W przypadku wcześniejszego dokonania opłaty w wyższej kwocie różnica zostanie zwrócona.

Imię i nazwisko osoby towarzyszącej *

Czy chciałbyś/chciałabyś wygłosić referat? *

Prowizoryczny tytuł *

Plik z abstraktem referatu * (docx, pdf, zip)

Przygotowując treść wystąpienia skorzystaj z pliku szablonu.

Czy chcesz otrzymać fakturę? *

Dane do faktury

Proszę wpisać dokładną nazwę instytucji, jej adres (ulica, kod pocztowy, miasto) oraz numer NIP.

Numer konta

Opłatę za udział w kongresie (wraz z opłatą za udział osoby towarzyszącej) należy przesłać na konto:

Bank PKO BP 22 1020 2892 0000 5702 0171 7198
Societas Humboldtiana Polonorum Zarząd Główny
NIP: 7781290337
ul. Św. Marcin 90
61-890 Poznań

w terminie do 30 czerwca 2019 r. (z dopiskiem 11. Kongres SHP).

Uwagi

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest Societas Humboldtiana Polonorum. Towarzystwo Naukowe z siedzibą przy ul. Św. Marcin 90, 61-809 Poznań.
Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zgłoszenia uczestnictwa w 11. Kongresie SHP, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności, której treść dostępna jest tutaj. Dane osobowe podane przez Państwa będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu organizacji 11. Kongresu SHP.