Podczas Kongresu odbędzie się Sesja Młodych Badaczy. Do udziału w niej zapraszamy młodych adeptów nauki – zakładamy, że część z nich to przyszli stypendyści Fundacji Alexandra von Humboldta.

Zgłoszone prace będą oceniane przez Komitet Naukowy Kongresu, który podejmie decyzję o ich zakwalifikowaniu do prezentacji. Jedynymi warunkami udziału w Sesji są poziom proponowanego wystąpienia i wiek Autora do 35 lat.

Prace na Sesji Młodych Badaczy przedstawione będą podczas sesji plakatowej.

Zgłoszenie do Sesji następuje przez podstronę Formularz uczestnictwa z dopiskiem ‚Udział w Sesji Młodych Badaczy’ w polu ‚Uwagi’. Przed zgłoszeniem należy uzyskać rekomendację stypendysty AvH.