Adres pocztowy
Kongres Societas Humboldtiana Polonorum – Szczecin
Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka – ryszard.palka@zut.edu.pl, telefon: +48 723 631 856, www: http://rpalka.zut.edu.pl

Sekretariat Kongresu
Katarzyna Byczkiewicz – tel. 91 449 45 83