Fundacja im. Aleksandra von Humboldta powołana została do życia w roku 1860 w Berlinie celem upamiętnienia wybitnego przyrodnika i podróżnika, dyplomaty i męża stanu Aleksandra von Humboldta (1789-1859), nazywanego ostatnim uniwersalnym uczonym Europy. Do chwili obecnej liczba stypendystów i laureatów nagród badawczych rozmaitych programów Fundacji przekracza 28.000 z ponad 140 krajów. Pod względem liczby udzielonych stypendiów, wysokości świadczeń dla stypendystów, jak i poziomu merytorycznej opieki, Fundacja AvH od początku swego istnienia zaliczana jest do elitarnych mecenasów nauki. Wysokie wymagania stawiane kandydatom przekładają się na ich szybkie kariery naukowe oraz znaczące osiągnięcia, czego najlepszym dowodem jest fakt, że z grona stypendystów Fundacji wywodzi się 55 laureatów nagrody Nobla. W rankingu przyznawanych corocznie stypendiów Polska zajmowała zawsze czołowe miejsca, a polscy stypendyści AvH są najliczniejszą grupą narodowościową Europy (1300 osób). Pierwszą polską stypendystką AvH po II wojnie światowej była Pani Prof. Aleksandra Krygier-Stojałowska (stypendium uzyskała w roku 1959) – wybitny patolog i nauczyciel akademicki z Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Zasadnicza część stypendystów została profesorami, bądź też pełni odpowiedzialne funkcje w nauce, polityce i gospodarce.

https://www.humboldt-foundation.de/