Ideą Kongresu jest przeprowadzenie dyskusji wybitnych naukowców z Niemiec i Polski, w tym także Noblistów, na temat najnowszych osiągnięć nauki i jej roli w kreowaniu przyszłości w dobie globalizacji.


Tematyka Kongresu jest kontynuacją tematów wcześniejszych Kongresów i Konferencji SHP:

  • „Limits of Knowledge – Granice Poznania” (Konferencja SHP, Kraków 2017),
  • „Longevity – a Blessing or a Curse? – Długowieczność – błogosławieństwo czy przekleństwo?” (10. Kongres SHP, Łódź 2016),
  • „Ethics in Science and Life – Etyka w nauce i życiu” (Konferencja SHP, Toruń 2015),
  • „A Secure World – Bezpieczny Świat” (9. Kongres SHP, Poznań 2013),
  • „Świat bez granic – nauka bez granic” (8. Kongres SHP, Toruń 2010),
  • „Transfer wiedzy i wzorców kultury w dobie globalizacji” (7. Kongres SHP, Warszawa 2007).

Kongres w swym zamyśle ma charakter interdyscyplinarny i poświęcony będzie różnorodnym aspektom rozwoju nauki i jego wpływu na otaczający nas świat. Jesteśmy świadkami szybkiego rozwoju nauki, nowych odkryć oraz wprowadzania innowacji i nowinek technicznych, które zmieniają znacząco nasze życie, a więc można i trzeba stawiać pytanie o ludzkie poznanie, postęp i jego konsekwencje. Nasz Kongres adresowany jest do reprezentantów wszystkich dziedzin nauki – zarówno humanistów, przedstawicieli obszaru nauk technicznych, medycznych, społecznych, jak i przyrodników. Podczas Kongresu przeprowadzona będzie Sesja Młodych Badaczy. W trakcie Kongresu odbędzie się także Walne Zgromadzenie Członków Societas Humboldtiana Polonorum.