Towarzystwo Naukowe Societas Humboldtiana Polonorum (SHP) jest zrzeszeniem zawiązanym dla wspierania polskiej nauki i rozwoju kadr naukowych oraz dla rozwijania więzi między stypendystami Fundacji im. Aleksandra von Humboldta.

Więcej informacji: http://www.humboldt.org.pl/pl/