sep logo

Informujemy, że 11. Kongres Societas Humboldtiana Polonorum został objęty patronatem przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich dziękuję za propozycję objęcia przez SEP patronatem honorowym Międzynarodowego Kongresu SHP „Science in the ageof globalization – Nauka w dobie globalizacji”, który odbędzie się w dniach 12-15 września 2019 rokuw Szczecinie. Z przyjemnością informuję Pana Profesora, że ZG SEP na posiedzeniu w dniu 18 lipca br., biorąc pod uwagę rangę wydarzenia i podpisaną ramową umowę o współpracy pomiędzyZachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie a Stowarzyszeniem – przychylił się do prośby i objął patronatem to ważne przedsięwzięcie, zwłaszcza że będzie ono włączone do obchodów setnej rocznicy powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

XXXVIII Walny Zjazd Delegatów SEP określił priorytetowe kierunki działania naszego Stowarzyszenia na najbliższe cztery lata, jedne z najważniejszych to kształcenie nowych kadr dla potrzeb przemysłu oraz dynamiczny rozwój nauki i techniki. W tym aspekcie ważnym zadaniem jest dobra współpraca z absolwentami i stypendystami wyróżniających się instytucji naukowych polskich i zagranicznych.

Bardzo dziękuję za zaproszenie, które przekazałem do zainteresowanych osób z Rady Naukowo-Technicznej oraz Rady Firm Przemysłu Elektrotechnicznego i Energetyki. Otrzymałem jużdeklaracje aktywnego udziału naszych przedstawicieli w Kongresie oraz w dyskusji nt. przyszłości i kierunków rozwoju nauki i techniki.