patronat us

Informujemy, że Societas Humboldtiana Polonorum zawarła umowę patronacką obejmującą patronatem instytucjonalnym 11. Kongresem Societas Humboldtiana Polonorum z Rektorem Uniwersytetu Szczecińskiego – prof. dr. hab. Edwarda Włodarczyka.